Người lao động và cán bộ xã có bằng đại học, xếp lương thế nào?

25/01/2019 09:19 AM

Việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Đối với cán bộ, công chức tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

Ông Hoàng Văn Tiến, UBND xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đề nghị được giải đáp về việc xếp lương đối với đối tượng hợp đồng lao động có bằng cấp, cụ thể như sau:

- Đối tượng hợp đồng lao động làm công tác Chỉ huy trưởng Quân sự xã, đối tượng này có bằng tốt nghiệp đại học quân sự cơ sở. Trong trường hợp này thì đối tượng hợp đồng lao động xếp mức lương, tiền công theo hệ số nào hoặc tiền công (tính theo tiền đồng) theo mức nào thì đúng với quy định?

- Cán bộ có Bằng tốt nghiệp đại học quân sự cơ sở khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch các Đoàn thể chính trị như: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN xã, Hội Nông dân xã... có được xếp lương ngạch chuyên viên đại học không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Hoàng Văn Tiến như sau:

Việc xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với cán bộ, công chức tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Trả lời các vấn đề ông Hoàng Văn Tiến hỏi, việc xếp lương đối với người có Bằng đại học quân sự cơ sở khi ký hợp đồng lao động làm công tác Chỉ huy trưởng Quân sự xã hoặc khi được bầu cử giữ chức vụ Chủ tịch các Đoàn thể chính trị như Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã thực hiện như sau:

Theo quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã phường thị trấn thì, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là đối tượng được tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Trường hợp vì lý do khách quan mà chưa thể thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, phải thay thế bằng việc ký kết hợp đồng lao động đối với người có bằng tốt nghiệp đại học quân sự cơ sở làm Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quân sự địa phương, thì UBND xã có thể vận dụng hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH để xếp lương như công chức hành chính ngạch chuyên viên (mã số 01.003) ở thang lương công chức A1, bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP cho người lao động.

Đối với cán bộ có Bằng tốt nghiệp đại học quân sự cơ sở, khi được bầu cữ giữ chức vụ Chủ tịch các Đoàn thể chính trị như: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã thì, áp dụng Điểm a, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH để xếp lương như công chức hành chính ngạch chuyên viên (mã số 01.003) ở thang lương công chức A1, bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn