Chính sách về hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế

31/12/2018 08:06 AM

Ông Nguyễn Bá Quyết công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh, sinh ngày 25/5/1960, vào ngành Ngân hàng nhà nước từ năm 1983 đến nay. Ông Quyết hỏi, ông xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế thì được hưởng những quyền lợi gì?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định chính sách về hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 của Nghị định này như sau:

Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu; Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 25/5/1960, đến ngày 25/5/2018 tròn 58 tuổi. Ông Quyết làm việc tại ngành Ngân hàng Nhà nước từ năm 1983, đến năm 2018 có 35 năm làm việc, đóng BHXH.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, là một trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Nếu ông Nguyễn Bá Quyết thuộc trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP thì, căn cứ khoản 4 Điều 8 của Nghị định này, khi về hưu từ trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi, ông Quyết được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Do không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, nên mức lương hưu hàng tháng ông Quyết được hưởng bằng 75% nhân với  mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp một lần khi ông Quyết nghỉ hưu được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn