GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Tôi bị ghi nhầm ngày sinh trong hộ khẩu, sửa lại thế nào?

10/10/2018 08:03 AM

Tôi sinh ngày 29/1 nhưng trong hộ khẩu và giấy khai sinh lại ghi 1/1, nay muốn sửa lại thì thủ tục thế nào?

Tôi không phải là người ghi sai trong việc này. (Ngô Hải)

Luật sư trả lời:

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Nếu đủ căn cứ để xác định thông tin về ngày sinh của bạn có sai sót là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch, bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cải chính lại thông tin ngày sinh.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký, cải chính hộ tịch;

- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh ngày tháng năm sinh của bạn trên giấy khai sinh là không đúng (giấy chứng sinh, giấy xác nhận của người làm chứng...)

Trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Về thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu

Khoản 2 điều 29 Luật Hộ tịch 2014 quy định: Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu, chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh.

Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Như vậy, sau khi thay đổi thông tin ngày tháng sinh trong giấy khai sinh, bạn có thể đến cơ quan công an để làm thủ tục điều chỉnh thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn