Thủ tục xin cấp hỗ trợ để thăm viếng mộ liệt sĩ

17/07/2018 16:03 PM

Gia đình tôi sinh sống tại Bắc Giang, bố tôi là liệt sĩ nhưng đang yên nghỉ tận Quảng Ngãi. (Dương Quý)

Tôi muốn đi thăm viếng mộ bố nhưng hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Tôi xin hỏi Nhà nước có chế độ hỗ trợ gia đình chính sách đi thăm viếng mộ liệt sĩ không?

Luật sư trả lời:

Điều 17 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định trình tự, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ như sau:

Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS);

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;

+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian một ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian ba ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Như vậy, để được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, bạn cần nộp một bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ nói trên gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để làm thủ tục hỗ trợ thăm viếng, nội dung và mức hỗ trợ được quy định như sau:

- Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng với một liệt sĩ như sau:

- Khoảng cách dưới 100 km: mức hỗ trợ 150.000 đồng một người

- Từ 100 km đến dưới 300 km: mức hỗ trợ 300.000 đồng một người

- Từ 300 km đến dưới 500 km: mức hỗ trợ 500.000 đồng một người

- Từ 500 km đến dưới 1.000 km: mức hỗ trợ 800.000 đồng một người

- Từ 1.000 km đến 1.500 km: mức hỗ trợ 1.100.000 đồng một người

- Từ 1.500 km đến 2.000 km: mức hỗ trợ 1.500.000 đồng một người

- Từ 2.000 km trở lên: mức hỗ trợ 1.700.000 đồng một người

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội.

Theo Vnexpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn