Có được tự đóng bảo hiểm xã hội mà không cần qua công ty?

16/07/2018 14:59 PM

Tôi đang đi làm tại doanh nghiệp song muốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội như lao động tự do. (Lê Bá Vương)

Tôi làm việc tại công ty xây dựng được một thời gian nhưng vẫn chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà không thông qua công ty. Nghĩa là  tôi trực tiếp làm hợp đồng và đóng 100% mức đóng bảo hiểm xã hội giống như những trường hợp lao động tự do. Như vậy có được không?

Luật sư trả lời:

Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Điểm a, b khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 “a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng”.

Như vậy, nếu bạn đi làm cho công ty và có hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên thì thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là cùng một lúc không được đóng bảo hiểm xã hội ở hai nơi hoặc hai hình thức bắt buộc và tự nguyện. Do đó, bạn không thể tự mình tham gia bảo hiểm xã hội mà công ty nơi bạn làm việc có nghĩa vụ làm thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn.

Mức đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 1 điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Người lao động quy định điểm i khoản 1 điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội.

Theo Vnexpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn