Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên

19/10/2015 09:32 AM

Anh Hoàng Tuấn (địa chỉ Email hoangtuan7683@gmail.com) có thắc mắc về chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên.

Tôi là một giáo viên, từ khi nhận quyết định đến nay tôi đều công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (Từ tháng 9/1999 đến tháng 7/2015). Xin hỏi: Tôi đã được hưởng hết 5 năm vậy tôi có được tiếp tục được hưởng 70% thu hút không? Phòng Nội vụ nơi tôi công tác họ trả lời do quyết định đầu tiên của tôi là công tác vùng khó nên không được hưởng ý kiến trả lời trên có đúng không? Hiện gia đình tôi có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế thuận lợi (vùng 2). Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào anh Thành! Với câu hỏi của anh, Luật sư Dương Văn Mai  – Công ty luật Bách Dương, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội  tư vấn cho anh  như sau:

luật sư dương mai dươngLuật sư Dương Văn Mai


Thời điểm anh bắt đầu nhận công tác từ năm 1999 là thời điểm các văn bản sau có hiệu lực gồm:
Quyết định số 779- TTg  ngày 01 tháng 12 năm 1995, Thông tư liên tịch số 147/1998/TTLT - TCCP- TC- LĐTBXH- GDĐT  ngày 05 tháng 03 năm 1998 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Sau đó chính sách này được quy định tại
Nghị định số 35/2001/NĐ- CP  ngày 09/07/2001 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT - BGDĐT- BTCCBCP- BTC –BLĐTBXH ngày 27/03/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ- CP.
Cụ thể theo quy định tại mục 1 và 2 phần IV, Mục B, Thông tư số 11/2002/TTLT – BGDĐT- BTCCBCP – BTC-BLĐTBXH thì mức trợ cấp 70% lương của bạn là mức trợ cấp thu hút.
Mục 1, quy định về đối tượng được hưởng: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục kể cả những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác (bao gồm cả người địa phương và người từ địa phương khác đến) được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền điều động từ nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”
Tại mục 2 quy định mức phụ cấp và thời gian được hưởng:“Phụ cấp thu hút trả cho thời gian công tác thực tế của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ ngày nhận quyết định điều động công tác”.
Hiện tại chính sách này đang được điều chỉnh bởi
Nghị định 61/2006/NĐ-CP  ngày 20 tháng 06 năm 2006 và Nghị định 19/2013/NĐ- CP  ngày 23 tháng 2 năm 2013, Văn bản hợp nhất  Nghị định 61/2006/NĐ- CP và Nghị định 19/2013/NĐ- CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23 tháng 12 năm 2014 nhưng thời hạn hưởng và đối tượng hưởng không có gì thay đổi.
Trường hợp của anh nếu được bố trí công tác tại khu vực này ngay khi có quyết định tuyển dụng trong quyết định nêu rõ nơi công tác thì không thuộc đối tượng được kéo dài thời hạn hưởng trợ cấp thu hút theo quy định tại Mục 2, Điều 1, Nghị định số 19/2013/NĐ- CP quy định:“Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP  ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ”.
Như vậy anh đã được hưởng mức trợ cấp này đủ 5 năm vì vậy anh sẽ không được hưởng mức trợ cấp thu hút này nữa. Do đó việc trả lời của Phòng Nội vụ nơi anh đang công tác là đúng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn