Bồi thường phần đất thuê đã bị nhà nước thu hồi

15/10/2015 09:16 AM

Bà Trần Thị Thu (tỉnh Long An) có hỏi về trường hợp bồi thường phần đất đã bị nhà nước thu hồi.

Năm 2000, gia đình tôi ký hợp đồng thuê đất với UBND xã An Thạnh huyện Bến Lức, mục đích để sản xuất nông nghiệp với diện tích 2 ha. Thời hạn thuê đất là 20 năm. Hiện nay, nhà nước có chủ trương xây dựng khu chế biến sản xuất nông sản nên đã thu hồi một phần diện tích đất mà gia đình tôi đã cho thuê. Trong trường hợp này gia đình tôi có được bồi thường phần đất đã bị nhà nước thu hồi không? Nếu có thì sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời:

Chào bà Thu! Với câu hỏi của bà, Luật sư Đinh Xuân Hồng – Giám đốc  Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng tư vấn như sau:

Đinh Xuân HồngLuật sư Đinh Xuân Hồng

Bà không nói rõ là bà thuê đất trả tiền một lần hay hằng năm, do đó, cần xem xét theo hai trường hợp sau:

1. Nếu là thuê đất trả tiền một lần thì được bồi thường về đất (Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013). (Lưu ý: bà phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận).

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi (trường hợp của bà là đất nông nghiệp), nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013).

Vậy, việc bồi thường về đất của bà sẽ phụ thuộc vào quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An vào thời điểm thu hồi.

2. Nếu là thuê đất trả tiền hằng năm thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (Khoản 1 Điều 76).

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà bà đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau: (Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

a) Chi phí san lấp mặt bằng; 
b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 
c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh; 
d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. 

Lưu ý: nếu đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất thì cũng áp dụng như với đất thuê trả tiền hằng năm.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn