Thời Sự Pháp Luật >>Tìm hiểu nghề luật sư

  • Thù lao của luật sư trong vụ án hình sự 09:31 | 18/04/2022
  • Tổ chức hành nghề luật sư có quyền nhận thù lao từ khách hàng theo thỏa thuận hoặc nhận thù lao từ cơ quan tiến hành tố tụng khi tham gia tố tụng theo chỉ định. Vậy thù lao của luật sư trong vụ án hình sự là bao nhiêu?
  • Thời gian tập sự hành nghề luật sư 10:34 | 28/06/2021
  • Luật Luật sư quy định Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn