Gỡ điểm nghẽn để nâng cao năng lực cạnh tranh

10/10/2014 08:32 AM

Tại Thông báo 402/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh giao Văn phòng Chính phủ chủ động đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Bộ, ngành và địa phương về các lĩnh vực, các khâu tắc nghẽn nhất để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

hó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ phận thường trực của Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh cần chủ động nghiên cứu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định rõ các nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015 để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó tập trung vào một số ngành, lĩnh vực đã có tiêu chí đánh giá theo chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Thư ký Hội đồng cần chủ động kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng tổ chức nghiên cứu theo chuyên đề hẹp, tập trung vào các nhiệm vụ bức xúc, đề xuất tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn cho doanh nghiệp và người dân, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước (như các chủ đề về lôgicstic, đổi mới cơ cấu kinh tế, công nghệ, nhân lực, thanh toán điện tử…), tiến tới định kỳ Hội đồng phải có báo cáo chuyên đề trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan, tập trung nghiên cứu tổng hợp về năng suất lao động Việt Nam; phân tích, đánh giá xác đáng báo cáo năng suất lao động của Tổ chức Lao động quốc tế để tuyên truyền, giải thích thỏa đáng với cộng đồng, đồng thời đề xuất với Chính phủ các biện pháp cụ thể nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất, thu hút các nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước cho việc nghiên cứu về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội, hiệp hội ngành nghề.

Phan Hiển

Theo Chinhphu.vn


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn