EVN đang bán điện cao hơn giá Thủ tướng cho phép?

10/06/2013 10:48 AM

(TVPL) – Với bảng giá điện sinh hoạt hiện nay, EVN đang bán cao hơn mức tối đa mà Thủ tướng cho phép khoảng 0,5%

Cụ thể như sau:

Giá bán điện bình quân 

1.437 đồng/kWh

Mức sử dụng (kWh)

Cơ cấu giá cho phép (±1%)

Giá tối đa cho phép (đ/kWh)

Giá đang bán (đ/kWh)

So với giá điện bình quân

Cho kWh từ 0 – 100

100%

1.451

1.350

93.9%

Cho kWh từ 101 – 150

106%

1.523

1.545

107.5%

Cho kWh từ 151 – 200

134%

1.926

1.947

135.5%

Cho kWh từ 201 – 300

145%

2.084

2.105

146.5%

Cho kWh từ 301 – 400

155%

2.227

2.249

156.5%

Cho kWh từ 401 trở lên

159%

2.285

2.307

160.5%

Với mức giá bán điện bình quân và mức giá điện sinh hoạt đang bán được quy định trong Thông tư 38/2012/TT-BCT, rõ ràng đối với kWh từ 101 trở đi, mức giá đang bán hiện tại vẫn đang cao hơn 1,5% so với cơ cấu giá do Thủ tướng quy định tại Quyết định số 268/QĐ-TTg năm 2011.

Dù trong Quyết định số 268 cho phép bán cao hơn 1% so với quy định, thì mức thực tế cao hơn tới 1,5% như vậy cũng đã là trái với quy định của Thủ tướng.

Không rõ Bộ Công Thương có đang áp dụng cách tính nào khác (?) để giải thích cho khoảng chênh lệch 0,5% này?

Hiện tại Bộ Công thương cũng đang đưa ra dự thảo về cơ cấu bảng giá bán lẻ điện mới như sau

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

Cho kWh từ 0 – 50 kWh*

Không lớn hơn 80% mức giá bán lẻ điện bình quân

Cho kWh từ 0 – 100 kWh

Không lớn hơn mức giá bán lẻ điện bình quân

Cho kWh từ 101 – 200

108%

Cho kWh từ 201 – 300

138%

Cho kWh từ 301 – 400

154%

Cho kWh từ 401 trở lên

165%

So với mức cũ thì cơ cấu này sẽ chỉ có lợi hơn cho người dùng từ 150-200 kWh/tháng, những đối tượng còn lại nhìn chung sẽ phải trả tiền điện cao hơn

Đình Phước

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn