Gỡ rối sang tên xe máy – càng gỡ càng rối

15/03/2013 18:39 PM

TVPL - Ngày 1/3/2013 vừa qua, nhằm gỡ vướng cho người dân về thủ tục đăng kí xe, Bộ Công an đã ban hành thông tư hướng dẫn việc đăng kí sang tên đổi chủ với các trường hợp xe đã mua bán qua nhiều đời chủ.

Tuy nhiên căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành về lệ phí trước bạ thì có đến 50% nội dung của thông tư 12/2013/TT-BCA sẽ không thể nào thực hiện được.

 

Cụ thể, theo quy định của thông tư, chứng từ cần thiết để đăng kí xe trong trường hợp không có “Chứng từ chuyển nhượng xe” là “Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định”. Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư 28/2011/TT-BTC để có thể nộp lệ phí trước bạ thì người dân lại buộc phải có Giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản":

 

Điều 17. Khai phí, lệ phí

1. Khai lệ phí trước bạ:

c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này), gồm:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này;

- Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh); hoặc hoá đơn bán hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tư pháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp chuyển giao tài sản giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản xuất, kinh doanh);

 

Nói cách khác, để người dân thực hiện thủ tục đăng kí sang tên xe khi không có “chứng từ chuyển nhượng xe” thì người dân buộc phải có “chứng từ chuyển nhượng xe”. Quy định đánh đố kiểu “trứng có trước hay gà có trước” như thế này thì làm sao người dân có thể áp dụng vào thực tế ?

 

Hi vọng rằng trong thời gian sắp tới, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan bộ phận có liên quan sẽ nhanh chóng làm việc với nhau để đưa ra hướng dẫn cho quy định này. Không để tình trạng quy định sau đá quy định trước như trên tồn tại.

 

Trọng Hiền

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,586

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn