Hướng dẫn kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, HN&GĐ năm 2022

21/01/2022 08:56 AM

Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 06/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022.

Hướng dẫn kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, HN&GĐ năm 2022

Hướng dẫn kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, HN&GĐ năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, VKSNDTC đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đơn cử như:

- Thực hiện kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của Tòa án.

- Thực hiện thẩm quyền kháng nghị của VKSND các cấp, tăng cường công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra biên bản phiên tòa, thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị.

- Thực hiện thẩm quyền kháng nghị của VKSND các cấp, tăng cường công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Lựa chọn, phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị.

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 30/01/2022 về Kế hoạch kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp thực hiện các hình thức kiểm tra phù hợp như: Tự kiểm tra, trực tiếp kiểm tra, kiểm tra đột xuất hoặc theo chuyên đề; kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong cùng cấp kiểm sát, kiểm tra kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra đã ban hành... chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

VKS cấp trên lựa chọn những đơn vị còn hạn chế để tiến hành kiểm tra, từ đó tìm ra nguyên nhân để kịp thời có giải pháp phù hợp giúp đơn vị nâng cao chất lượng công tác.

Đối với những đơn vị làm tốt, có những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả cao cần nhân rộng điển hình.

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các luật và văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

Định kỳ tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật để nghiên cứu, hướng dẫn hoặc kiến nghị Viện kiểm sát cấp trên hướng dẫn;

Tăng cường tập huấn, tổng kết thực tiễn, bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của pháp luật.

Xem thêm nội dung chi tiết tại Hướng dẫn 06/HD-VKSTC ngày 05/01/2022.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn