VBHN về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19

09/12/2021 10:23 AM

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH ngày 06/12/2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

VBHN Quyết định về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19

VBHN Quyết định về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, hợp nhất 02 Quyết định của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do COvid-19:

- Quyết định 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các chính sách hỗ trợ tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTgQuyết định 33/2021/QĐ-TTg bao gồm:

- Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN;

- Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất;

- Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;

- Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương;

- Chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc;

- Hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật;

- Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch;

- Hỗ trợ hộ kinh doanh;

- Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,890

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn