Nghiên cứu đề xuất quy định thời gian đóng, hưởng BHXH hợp lý trong tình hình mới

30/11/2021 11:49 AM

Nghiên cứu đề xuất quy định thời gian đóng, hưởng BHXH hợp lý trong tình hình mới là nội dung đề cập tại Nghị quyết 42/2021/QH15 Nghị quyết 42/2021/QH15 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ngày 13/11/2021.

Nghiên cứu đề xuất quy định thời gian đóng, hưởng BHXH hợp lý trong tình hình mới

Nghiên cứu đề xuất quy định thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội hợp lý trong tình hình mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Sớm tổng kết Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. 

Nghiên cứu đề xuất quy định thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội hợp lý trong tình hình mới.

- Khẩn trương trình Quốc hội việc sửa đổi hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các luật khác có liên quan.

- Khẩn trương đánh giá kết quả thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách cho các nhóm đối tượng.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện các chính sách, giải pháp đồng bộ để duy trì và mở rộng đối tượng tham gia, nhất là đối tượng lao động ở khu vực phi chính thức, lao động nông thôn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xem thêm tại Nghị quyết 42/2021/QH15 thông qua ngày 13/11/2021.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn