Hướng dẫn việc khám chữa bệnh BHYT sau giai đoạn giãn cách

18/10/2021 16:28 PM

Ngày 15/10/2021, BHXH Việt Nam có Công văn 3242/BHXH-CSYT về khám chữa bệnh BHYT sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn việc khám chữa bệnh BHYT sau giai đoạn giãn cách

Hướng dẫn việc khám chữa bệnh BHYT sau giai đoạn giãn cách (Ảnh minh họa)

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, quản lý hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, mức độ dịch bệnh được phân thành 4 cấp độ và do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chí đánh giá do Bộ Y tế ban hành. Để phù hợp với tình hình mới, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Căn cứ cấp độ dịch bệnh được xác định tại địa phương, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bệnh quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP nêu trên, BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ BHYT thuận lợi, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện các hướng dẫn về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại các Công văn 6373/BYT-BH ngày 6/8/2021, Công văn 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021, Công văn 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021, Công văn 2172/BHXH-CSYT ngày 22/7/2021 và các hướng dẫn khác có liên quan khi chưa có quy định thay thế.

- Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB. Trong đó lưu ý các trường hợp người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm COVID-19; thực hiện phục hồi chức năng các di chứng về vận động, hô hấp... sau điều trị bệnh COVID-19. BHXH các tỉnh thực hiện giám định và thanh toán theo các quy định hiện hành.

- Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời không áp dụng Chỉ thị 16, vì vậy BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế thông báo tới các cơ sở KCB và hướng dẫn người tham gia BHYT về việc tạm dừng thực hiện nội dung tại điểm a, Khoản 2 Công văn 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của BHXH Việt Nam hướng dẫn KCB và thanh toán KCB BHYT trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. BHXH các tỉnh có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Công văn 3242/BHXH-CSYT được ban hành ngày 15/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn