Sẽ có Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự

07/10/2021 15:28 PM

Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự nhằm tạo cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ cam kết của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP.

Sẽ có Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự

Sẽ có Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Nghị quyết 121/NQ-CP ngày 05/10/2021 về hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) nhằm tạo cơ sở thực hiện đúng, đầy đủ cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về việc xử lý hình sự và áp dụng hình phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến bí mật kinh doanh, phù hợp với điều kiện cụ thể và lộ trình cam kết của Việt Nam.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết; thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sớm ban hành Nghị quyết.

Bên cạnh đó, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê:

Chính phủ thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự án Luật, thay đổi tên gọi dự án Luật, mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có phạm vi hẹp, liên quan đến việc thực hiện Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, không tác động đến các quy định khác của Luật; bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin thống kê, phản ánh sát thực tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo giải trình, Tờ trình của Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết 121/NQ-CP  được Chính phủ ban hành ngày 05/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn