Từ 01/10, công chức, VC ở TPHCM có thẻ xanh Covid-19 sẽ làm việc thế nào?

20/09/2021 14:35 PM

Ngày 16/9/2021, UBND TP HCM có Công văn 3086/UBND-VX về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Từ 01/10, công chức, VC ở TPHCM có thẻ xanh Covid-19 sẽ làm việc thế nào? (ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021, các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ làm việc như sau:

Chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19 (hoặc được cấp Thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở.

- Các nội dung được làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị: trực cơ quan; xử lý văn thư đi - đến và các văn bản theo chế độ mật; tham mưu xử lý, giải quyết công tác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố từ sau ngày 15 tháng 9 năm 2021; tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách theo danh mục hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Về số lượng người làm việc: Bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/01/2022, thực hiện các nội dung đã được quy định tại Giai đoạn 1 và các nội dung, như sau:

- Chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở.

- Về số lượng người làm việc: bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Sau ngày 15/01/2022, bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp thẻ vàng, thẻ xanh Covid-19 (có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19) theo quy định bình thường mới.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn