TP.HCM: Toàn bộ công chức có thẻ xanh, thẻ vàng COVID được làm việc tại trụ sở sau 15/01/2022

20/09/2021 14:25 PM

Sau ngày 15/01/2022, TP.HCM sẽ bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới.

TP.HCM: 100% công chức có thẻ xanh, thẻ vàng COVID được làm việc tại trụ sở sau 15/01/2022

TP.HCM: 100% công chức có thẻ xanh, thẻ vàng COVID được làm việc tại trụ sở sau 15/01/2022 (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP.HCM về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cụ thể, việc bố trí cán bộ, công chức có thẻ xanh, thẻ vàng COVID làm việc tại trụ sở thực hiện theo các giải đoạn sau:

1. Giai đoạn thí điểm (từ ngày 16/9 - 30/9/2021)

Chỉ bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phù hợp và đã được tiêm 02 mũi vắc xin Covid-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công tác phòng, chống dịch theo quy định,...

Bố trí tối đa 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Trường hợp các đơn vị có nhu cầu bố trí nhiều hơn 1/3 (nhưng không quá 1/2) để thực hiện tham mưu các nội dung Kế hoạch của UBND Thành phố về chống dịch và phục hồi kinh tế,... thì Thủ trưởng các đơn vị báo cáo nhu cầu số lượng người làm việc tại trụ sở đến Sở Nội vụ (chậm nhất ngày 20/9/2021) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2. Giai đoạn 1 (từ ngày 01/10 - 31/10/2021)

Chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin Covid-19 (hoặc được cấp thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trực thuộc cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc thù bố trí quá 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trực thuộc phải được UBND Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

3. Giai đoạn 2 (từ ngày 01/11/2021 - 15/01/2022)

Chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ đã được cấp thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Bố trí tối đa 2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trực thuộc cơ quan, đơn vị.

4. Giai đoạn 3 (Sau ngày 15/01/2022)

Bố trí toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,884

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn