Lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ dôi dư tại TP.HCM

26/07/2021 09:24 AM

UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2551/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ dôi dư tại TP.HCM

Lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ dôi dư tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng thực hiện Đề án này bao gồm:

- Các trường hợp hiện là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 3 quận và 19 phường là các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14.

- Các trường hợp hiện là cán bộ (cấp huyện và cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các đơn vị thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân (19 quận và 259 phường bị sáp nhập, sắp xếp theo Nghị quyết 131/2020/QH14).

Thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên, TP.HCM đã giảm 02 đơn vị hành chính cấp huyện, 10 đơn vị hành chính cấp xã và cấn thực hiện sắp xếp, bố trí đối với 830 người dôi dư.

Thực hiện công tác nhân sự nên tính đến thời điểm hiện tại, số người làm việc dôi dư cần sắp xếp, bố trí lại tại thành phố Thủ Đức và các quận đã có nhiều thay đổi so với Đề án ban đầu.

Vì vậy, kết quả cần đạt được của Đề án là thực hiện sắp xếp, bố trí giảm dần số lượng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo thực hiện đúng theo tiến độ thời gian đề ra và giảm dần số lượng người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao và đạt số người làm việc đúng theo quy định. Cụ thể:

- Đến ngày 01/7/2021: Hoàn tất việc sắp xếp, bố trí đối với tất cả các trường hợp giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân quận và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường.

- Đến ngày 31/12/2022:

+ Biên chế công chức và người lao động trong các cơ quan chính quyền của thành phố Thủ Đức: 459 người.

+ Biên chế viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Thủ Đức: 165 người.

+ Đảm bảo số cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại 19 phường (thuộc các quận: 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức) đúng theo quy định chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Xem chi tiết tại Quyết định 2551/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày ký).

Toàn văn Quyết định 2551/QĐ-UBND

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn