Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền mặt cho NLĐ ảnh hưởng do Covid-19 tại TP.HCM

11/07/2021 08:31 AM

Sở LĐTB&XH TP.HCM có Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/7/2021 về triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19.

Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền mặt cho NLĐ ảnh hưởng do Covid-19 tại TP.HCM

Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền mặt cho NLĐ ảnh hưởng do Covid-19 tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Thực hiện Công văn 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; Sở LĐTB&XH TP.HCM đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công việc sau:

- Đối với doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh):

Căn cứ Mục II Công văn 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm lập Danh sách người lao động ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 01) từ 30 ngày liên tục trở lên, để UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/người lao động.

Sở LĐTB&XH yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng lập Danh sách gửi BHXH Thành phố Thủ Đức, quận huyện (doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn nào thì gửi địa bàn đó) chậm nhất đến ngày 15/7/2021.

Sau thời hạn này, doanh nghiệp không gửi Danh sách xem như không có người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mẫu số 01

- Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao Thành phố nhanh chóng có văn bản thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

- Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo Phòng LĐTB&XH, Phòng Kinh tế nhanh chóng có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15/7/2021.

- Đề nghị BHXH Thành phố Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong 01 ngày làm việc để chuyển Danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ cho UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và chia sẻ khó khăn với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tăng cường giám sát từ khâu lập Danh sách người lao động đến thẩm định, chi hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của Thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện.

Công văn 22691/SLĐTBXH-LĐ được ban hành ngày 07/7/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn