Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

07/06/2021 08:40 AM

Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 kèm Công văn số 685/UBDT-DTTS ngày 02/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn