Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại cơ sở giam giữ

13/05/2021 17:06 PM

Ngày 12/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 1893/VKSTC-V8 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021 tại các cơ sở giam giữ.

Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại cơ sở giam giữ

Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại cơ sở giam giữ (Ảnh minh họa)

Theo đó yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, chỉ đạo hai cấp kiểm sát (tỉnh, huyện) thực hiện nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao tại Công văn 481/VKSTC-V8 ngày 03/02/2021 về kiểm sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giam giữ.

- Tạm dừng, không tiến hành kiểm sát trực tiếp cơ sở giam giữ theo kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và thay thế bằng phương pháp kiểm sát tự kiểm tra báo cáo tại các địa phương đã và đang bùng dịch.

Khi dịch bệnh được khống chế, giảm lây lan và xét thấy cần thiết, VKSND cử đoàn kiểm tra để trực tiếp xem xét, đánh giá kết quả tự kiểm tra, báo cáo.

- Tại các tỉnh chưa bùng phát dịch, căn cứ Thông báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, tình hình thực tế để xem xét, quyết định tiến hành kiểm sát trực tiếp.

- Việc ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm phát hiện tại cơ sở giam giữ cần được xem xét cẩn thận, linh hoạt, nhất là vi phạm xảy ra do yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ sở giam giữ trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân trong việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ.

Xem chi tiết tại Công văn 1893/VKSTC-V8 ban hành ngày 12/5/2021.

Ngọc Ánh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn