Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống Covid-19

12/05/2021 16:30 PM

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lời hiệu triệu kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Lời hiệu triệu được đính kèm tại Công văn 3919/BYT-TT-KT ngày 12/5/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn