Hồ sơ xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025

10/05/2021 08:00 AM

Hồ sơ chi tiết xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025 các địa phương gửi Ủy ban Dân tộc:

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn