Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống Covid-19

07/05/2021 10:51 AM

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 97/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng, chống Covid-19.

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống Covid-19

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng, chống Covid-19

Kết luận nêu rõ: Thực hiện chi đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã rà soát các trung tâm cách ly của quân đội, dân sự, rà soát toàn bộ quy trình cách ly, bàn giao người hoàn thành cách ly giữa trung tâm cách ly với địa phương nơi người hoàn thành cách ly lưu trú hoặc làm việc.

Qua kiểm tra, rà soát, cho thấy: các quy định, quy trình đã đầy đủ. Tuy nhiên, vừa qua, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình mà Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã hướng dẫn, dẫn đến đợt bùng phát này.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo:

- Từ 0h00 ngày 04/5/2021, tạm thời chưa cho về địa phương những người đã hoàn thành cách ly tập trung.

- Giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ hệ thống hướng dẫn, trong ngày 04/5/2021 có văn bản chỉ đạo đến tất cả các địa phương và các trung tâm cách ly trong cả nước, để bảo đảm người hoàn thành cách ly tập trung phải được bàn giao giữa cơ sở cách ly tập trung với địa phương nơi người hoàn thành cách ly tập trung về lưu trú hoặc làm việc để quản lý, bảo đảm theo dõi y tế sau cách ly tập trung.

Đối với người hoàn thành cách ly tập trung: Khi về địa phương nơi cư trú phải được chính quyền địa phương, cơ sở (mà nòng cốt là lực lượng y tế, công an) ký cam kết bàn giao cho từng gia đình hoặc doanh nghiệp, kèm theo hướng dẫn, phổ biến cho người hoàn thành cách ly các nghĩa vụ, trách nhiệm họ phải thực hiện, tuân thủ trong thời gian theo dõi y tế. Tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian theo dõi y tế sau cách ly tụ tập đông người, làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị tiếp nhận chuyên gia đến làm việc, phải ký cam kết hướng dẫn, phổ biến, quản lý chuyên gia của doanh nghiệp, đơn vị mình.

Các trung tâm cách ly tập trung, các địa phương, các cá nhân đã hoàn thành cách ly tập trung, các doanh nghiệp có chuyên gia đã hoàn thành cách ly tập trung, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế để thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc. Các trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,468

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn