Khẩn trương triển khai các ứng dụng để tích hợp vào CCCD gắn chíp

06/05/2021 17:20 PM

Đây là nội dung tại Thông báo 95/TB-VPCP ngày 06/5/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào CCCD gắn chíp

Các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào CCCD gắn chíp (Ảnh minh họa)

Theo Kết luận, các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chíp điện tử trên Thẻ căn cước công dân, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý II/2021 để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất và phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 95/TB-VPCP ngày 06/5/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,479

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn