Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về mua, sử dụng vắc xin Covid-19

06/05/2021 15:36 PM

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 2948/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về mua, sử dụng vắc xin Covid-19.

Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về mua, sử dụng vắc xin Covid-19

Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về mua, sử dụng vắc xin Covid-19

Văn bản nêu rõ, xét kiến nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 482/TTr-BYT ngày 14/4/2021 về việc mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Về phương án mua vắc xin và việc hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng dịch Covid-19 trong nước, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2634/VPCP-KGVX ngày 16/4/2021 và Thông báo 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 đối với vắc xin phòng Covid-19 mua bằng nguồn ngân sách nhà nước;

Phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu tăng mức chi để khuyến khích cán bộ y tế công lập tham gia tiêm chủng và xác định giá dịch vụ tiêm chủng của các đơn vị tư nhân tham gia tiêm chủng.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tiêm chủng theo số lượng vắc xin được phân bổ bảo đảm tiến độ, không để vắc xin quá hạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn