Thời hạn giữ chức vụ chủ tịch quận, phường tại TP HCM và Đà Nẵng

30/03/2021 15:21 PM

33/2021/NĐ-CP34/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, Đà Nẵng, trong đó quy định thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quận, phường như sau:

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo quận, phường tại TP HCM và Đà Nẵng (Ảnh minh họa)

*Tại TP HCM

Theo Điều 32 Nghị định 33/2021/NĐ-CP, Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

*Tại Đà Nẵng

Theo điều 29 Nghị định 34/2021/NĐ-CP, Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn