VBHN quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức

24/03/2021 07:40 AM

Ngày 17/3/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV hợp nhất các Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

VBHN quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức

VBHN quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với cán bộ, công chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, hợp nhất 02 Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức:

- Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2015;

- Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, có hiệu lực kể từ ngày 04/9/2020.

Nghị định này quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn