Học sinh, sinh viên Hà Nội chính thức trở lại trường từ 02/3/2021

27/02/2021 11:50 AM

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 cho học sinh trờ lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đưa ra những ý kiến sau:

- Đồng ý đề xuất của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế tại Tờ trình liên ngành số 522/TTrLN: SGDĐT-YT ngày 24/02/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 02/3/2021 (thứ Ba).

 - Đồng ý đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2021 về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 08/3/2021 (thứ Hai).

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Xem chi tiết tại Công văn 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021.

Công văn 572/UBND-KGVX

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn