Có được áp dụng cơ chế DN chế xuất trước khi được cơ quan Hải quan xác nhận đủ điều kiện?

05/02/2021 08:16 AM

Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Vina MC Infonics về đề nghị được áp dụng cơ chế của DN chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan Hải quan xác nhận đủ điều kiện là DN chế xuất.

Về vấn đề DN thắc mắc, theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: Khu chế xuất, DN chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc KKT cửa khẩu. DN chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan Hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư.

Với các quy định này, trường hợp cơ quan Hải quan chưa có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DN thì DN chưa được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Theo đó, để xử lý vướng mắc của DN, tại khoản 3 Điều 28a dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP đang quy định theo hướng: “Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định của Luật Thuế XNK kể từ thời điểm được cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư quy định là DN chế xuất”.

Cũng tại khoản 7 Điều 28a dự thảo Nghị định quy định: “Các trường hợp nêu tại khoản 5, khoản 6 điều này chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư và các trường hợp DN đã nộp thuế đối với hàng hóa NK trước thời điểm được cơ quan Hải quan có văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, sau khi DN đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 điều này DN được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa của pháp luật về quản lý thuế”.

Do đó, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, kể từ thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực, DN liên hệ với cơ quan Hải quan để được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nụ Bùi

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 443

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn