Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Năm 2021, đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật

25/01/2021 14:37 PM

Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cụ thể, Quyết định đề cập nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật như sau:

- Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật.

- Đánh giá 03 năm thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

- Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, pháp lệnh.

 - Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định 71/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 19/01/2021.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn