Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chuẩn nghèo năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội không thay đổi so với năm 2020

25/01/2021 08:36 AM

Theo Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 do UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, đến thời điểm cuối năm 2020, toàn thành phố còn hơn 4.000 hộ nghèo (chủ yếu là các trường hợp không có khả năng tự thoát nghèo), đạt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo và còn hơn 31.000 hộ cận nghèo (bằng 1,5% tổng số hộ).

Cũng theo Quyết định số 472/QĐ-UBND, tiêu chuẩn để xác định và thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn Hà Nội không thay đổi so với năm 2020.

Như vậy, hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội là hộ thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản, có thu nhập dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Hộ cận nghèo là hộ thiếu hụt một số dịch vụ xã hội cơ bản, có thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và dưới 1,95 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Minh Ngọc

Theo Báo Hànộimới

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn