Tiến tới 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh

07/01/2021 16:41 PM

Ngày 07/01/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

Tiến tới 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh

Tiến ti 100% tr em dưi 5 tui đưc đăng ký khai sinh (Ảnh minh họa)

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động về trẻ em giai đoạn 2021-2030 là:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 98,5% vào năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030;

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 550/100.000 trẻ em vào năm 2025 và 500/100.000 vào năm 2030; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 16/100.000 trẻ em vào năm 2025 và xuống còn 15/100.000 vào năm 2030;

- Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời;

- Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2 đến 3% hằng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030;

-  Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em đạt 65% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030;

- Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030;…

Quyết định 23/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn