Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ cho 16 thành viên Ban Thường vụ

25/11/2020 15:04 PM

Thành ủy TP.HCM đã có thông báo phân công nhiệm lĩnh vực công tác các Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các nhóm Thành ủy.

16 thành viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy - theo dõi, phụ trách 6 đơn vị gồm Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Cán bộ TP, Huyện ủy Củ Chi.

Ông Trần Lưu Quang - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - làm phó bí thư thường trực Thành ủy, có trách nhiệm theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP, Quận ủy Quận 6, Quận ủy Quận 7, Huyện ủy Hóc Môn.

Ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Ban cán sự đảng UBND TP, Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP, Quận ủy Quận 2, Quận ủy Quận 9, Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Cần Giờ.

Bà Nguyễn Thị Lệ - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Đảng đoàn HĐND TP, Đảng ủy Bưu điện TP, Đảng ủy Viễn thông TP, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên , Quận ủy quận 3, Huyện ủy Nhà Bè.

Ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy - làm phó bí thư phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho đến khi có nhân sự giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng thời, ông Hải theo dõi, phụ trách 8 đơn vị gồm Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP, Đảng đoàn Hội Nông dân TP, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh TP, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Thành Đoàn, Quận ủy Quận 8, Huyện ủy Bình Chánh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Quận ủy Tân Bình, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Dân vận Thành ủy - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Quận ủy Gò Vấp, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường, Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP, Đảng đoàn Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.

Ông Dương Ngọc Hải - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - theo dõi, phụ trách 6 đơn vị gồm Quận ủy Tân Phú, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Thanh Liêm - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Thường trực UBND TP - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Quận ủy Bình Tân, Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân TP, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân TP, Đảng đoàn Đoàn Luật sư TP, Đảng đoàn Hội Luật gia TP.

Ông Lê Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Sở Xây dựng - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Quận ủy Quận 11, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn.

Bà Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch HĐND TP - theo dõi, phụ trách 7 đơn vị gồm Quận ủy Bình Thạnh, Đảng ủy Cục Hải quan TP, Đảng ủy Khối Ngân hàng, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP, Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.

Bà Tô Thị Bích Châu - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - theo dõi, phụ trách 5 đơn vị gồm Quận ủy Quận 12, Quận ủy Phú Nhuận, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế .

Ông Lê Hồng Nam - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giám đốc Công an TP - theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 10.

Ông Nguyễn Văn Nam - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tư lệnh Bộ Tư lệnh TP - theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 4.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bí thư Quận ủy quận 5 - theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 5.

Bà Trần Kim Yến - ủy viên Ban Thường vụThành ủy, bí thư Quận ủy quận 1 - theo dõi, phụ trách Quận ủy quận 1.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã phân công các nhóm Thành ủy viên theo lĩnh vực công tác.

- Nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường gồm 7 người do ông Lê Hòa Bình làm nhóm trưởng.

- Nhóm Kinh tế gồm 12 người do bà Phan Thị Thắng làm nhóm trưởng.

- Nhóm Văn hóa - xã hội gồm 10 người do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm nhóm trưởng.

- Nhóm Quốc phòng - an ninh gồm 10 người do ông Lê Thanh Liêm làm nhóm trưởng.

- Nhóm Xây dựng Đảng gồm 11 người do ông Nguyễn Hồ Hải làm nhóm trưởng.

- Nhóm Mặt trận - đoàn thể gồm 8 người do ông Nguyễn Hữu Hiệp làm nhóm trưởng.

Với việc phân công Thường trực Thành ủy phụ trách nhóm công tác, ông Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và theo dõi chỉ đạo nhóm Quốc phòng - An ninh.

Ông Trần Lưu Quang chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Thành Phong chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường, nhóm Kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Văn hóa - Xã hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Mặt trận - Đoàn thể và phụ trách công tác dân vận của Đảng.

THẢO LÊ

Theo Tuổi trẻ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn