11 cục hải quan triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp đội, tổ

24/11/2020 08:31 AM

Tổng cục Hải quan đã lựa chọn 11 đơn vị tổ chức thí điểm Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định 2389/QĐ-TCHQ (gọi tắt là Đề án 2389).

Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ là cơ sở cho việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo các cấp còn lại trong ngành Hải quan. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, danh sách các đơn vị được lựa chọn tổ chức thí điểm Đề án gồm các cục hải quan tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai.

Trong thời gian đến hết ngày 31/12/2022 (thời gian thí điểm), các đơn vị được lựa chọn nêu trên khi có nhu cầu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương phải thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định của Đề án 2389. Mọi quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị này trong thời gian thí điểm không được thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định của Đề án 2389 đều không có hiệu lực.

Đối với các đơn vị chưa được lựa chọn thực hiện Đề án 2389, tiếp tục thực hiện Quyết định 1228/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp tổ, Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Các đơn vị được lựa chọn tổ chức thí điểm Đề án 2389 thực hiện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Đề án 2389 và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 31/12/2020 và tổ chức thi tuyển ít nhất 1 lần trước ngày 1/7/2021.

Theo Tổng cục Hải quan việc xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/tổ thuộc chi cục và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố là cần thiết, xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ công chức trẻ có kiến thức, năng lực tốt, có cơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Đây cũng là cơ sở cho việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo các cấp còn lại trong ngành Hải quan.

Chính vì vậy, mục tiêu của đề án là thực hiện thí điểm tuyển chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như công tác quản lý, điều hành thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo Đội thuộc chi cục và đơn vị tương đương tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

Việc thi tuyển này sẽ tạo động lực để công chức trong quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển trong cục hải quan tỉnh, thành phố phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo sự đổi mới trong công tác cán bộ như một trong những giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch trong tuyển chọn nhân sự để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đề án cũng đưa ra các nguyên tắc thi tuyển cụ thể như: tuân thủ các quy định của Trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ trong việc thẩm định, lựa chọn nhân sự và tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo.

Việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Đội thuộc chi cục đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.

Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo về tiêu chuẩn năng lực, tiêu chuẩn chức danh và các điều kiện khác theo yêu cầu chức danh tuyển chọn… Theo Đề án, thời gian thí điểm trong giai đoạn 2020-2022.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn