Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

21/11/2020 10:51 AM

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 thực hiện kiến nghị của UBTVQH về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện các kiến nghị của UBTVQH đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở nhận xét, đánh giá của UBTVQH:

Có các biện pháp cụ thể chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của UBTVQH nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu khởi kiện ra Tòa án nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại;

Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;...

Xem chi tiết tại Công văn 9740/VPCP-V.I ban hành ngày 20/11/2020.

Châu Giang

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn