Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Danh sách cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (cập nhật đến 21/9/2020)

22/09/2020 14:16 PM

Ngày 21/9/2020, Bộ Y tế có Quyết định 4042/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19, trong đó kèm theo Danh sách các phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19:

Danh sách cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (cập nhật đến 21/9/2020)

Danh sách cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (cập nhật đến 21/9/2020)

Danh mục các phòng xét nghiệm khẳng định thường xuyên được cập nhật trên website của Cục Y tế dự phòng: http://vncdc.gov.vn/.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2020 và thay thế Quyết định 2245/QĐ-BYT ngày 22/4/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn