03 phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

09/09/2020 17:34 PM

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CPNghị định 95/2018/NĐ-CP.

Gửi báo cáo

Gửi báo cáo (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm gửi báo cáo theo Điều 42 Nghị định 88/2014/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng 1 trong 03 phương thức sau:

(1) Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

(2) Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn.

(3) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

 Bên cạnh đó, Thông tư 80/2020 còn quy định nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ gửi báo cáo theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 95/2018/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

 - Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử:baocaontlt.tenh@mof.gov.vn.

 - Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư 80/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn