Người sử dụng lao động gặp khó do Covid-19 dừng đóng BHXH đến tháng 12/2020

10/08/2020 08:50 AM

Bộ LĐ-TB&XH vừa đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm xã hội VN về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.

Trước đó, cuối tháng 7, Bảo hiểm xã hội VN đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Căn cứ của đề xuất này là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020, cụ thể: Giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng đối với đơn vị và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước mắt đến hết tháng 12/2020.

Hơn 1.500 đơn vị đã dừng đóng BHXH do Covid-19

Theo báo cáo của BHXH VN, đến ngày 1/7, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Theo dự thảo trình Bộ LĐ-TB&XH cho ý kiến, Bảo hiểm xã hội VN đề xuất các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào 2 quỹ này đến hết tháng 12/2020.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của BHXH Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.
Trong thời gian tạm dừng đóng vào 2 quỹ trên, doanh nghiệp không bị tính lãi xuất.

Tại công văn trả lời tuần đầu tháng 8/2020, ngoài việc đồng ý với đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội VN việc sử dụng từ “người sử dụng lao động” thay cho “doanh nghiệp”, nhằm tránh thu hẹp đối tượng, phạm vi được áp dụng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Được biết, Quỹ BHXH gồm 3 thành phần sau: Quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ lệ hơn 70 % trong Quỹ BHXH.

Tạm dừng đóng BHXH đợt đầu tới 30/6

Trước đó, từ tháng 3/2020, căn cứ vào quy định pháp luật bảo hiểm xã hội, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội VN đã ban hành hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó tiêu chí xác định cơ bản là số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

Đồng thời, việc tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Hoàng Mạnh

Theo Dân trí

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn