Cục Thuế Hà Nội rà soát hồ sơ đề nghị gia hạn tiền thuê đất

20/07/2020 07:55 AM

Cục Thuế Hà Nội đang thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ đề nghị gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế Hà Nội  yêu cầu các chi cục thuế thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ đề nghị gia hạn tiền thuê đất. Ảnh TL.

Theo Cục Thuế Hà Nội, mặc dù số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách, nhưng là nguồn thu ổn định, thường xuyên đối với ngân sách địa phương. Do đó, việc quản lý chặt chẽ số thu này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác dụng tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

Do đối tượng quản lý thu nhiều, phức tạp, phải cần sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền địa phương, nên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại bất cập, phát sinh vướng mắc, gây khó khăn trong công tác quản lý, thu nộp và thu hồi nợ thuế như: thông tin tờ khai thuế, thông tin mã số thuế cấp cho người nộp thuế chưa chính xác. Chứng từ nộp chưa chấm kịp thời vào hệ thống, dẫn đến việc người nộp thuế thắc mắc, kiến nghị.

Để triển khai thống nhất và có hiệu quả công tác quản lý thuế phi nông nghiệp, hạn chế tối đa các thông tin, dữ liệu còn sai lệch, hỗ trợcho công tác thu ngân sách cho các cấp địa phương, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các chi cục thuế, các phòng chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, các phòng, các chi cục thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu sử dụng đất phi nông nghiệp; phối hợp cung cấp, tiếp nhận danh sách rà soát với UBND xã, phường, lập kế hoạch về thời gian triển khai, nhiệm vụ của từng bộ phận chức năng, chế độ báo cáo định kỳ; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân vùng cơ sở dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được cập nhật, giảm tải số lượng thông tin và thời gian phải rà soát.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng yêu cầu các chi cục thuế thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ đề nghị gia hạn tiền thuê đất theo Nghịđịnh 41/2020/NĐ-CP. Trường hợp không đúng đối tượng, phải khẩn trương ra thông báo cho người nộp thuế trước 30/7/2020.

Đồng thời các chi cục thuế, các phòng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ các trường hợp được gia hạn tiền thuê đất, có kế hoạch cụ thểđể đôn đốc kịp thời nộp ngân sách nhà nước khi hết thời hạn gia hạn đối với tiền thuê đất kỳ 1 và số phát sinh phải nộp của kỳ 2. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn