Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của công chức trong giao tiếp với công dân

22/02/2020 15:36 PM

Đây là một trong những kiến nghị đề xuất của UBND thành phố Hà Nội nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa Đề ăn văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong năm 2019, việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và 02 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố đã được các cơ quan đơn vị trên toàn địa bàn Thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế triển khai tại Hà Nội cho thấy việc xử lý các trường hợp vi phạm văn hóa công vụ là khó khăn nên có nơi còn lúng túng trong việc xử lý vi phạm. Nguyên nhân do hiện nay việc quy đinh xử lý hoặc xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm quy định văn hóa công vụ, vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức chưa rõ ràng cụ thể.

Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên toàn địa bàn Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình kế hoạch hàng năm. Đã thực hiện từ năm 2018, đưa các nội dung dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua cá nhân với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Theo thống kê sơ bộ, trong năm 2019, các đơn vị phát hiện một số trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, trong đó vi phạm tới mức kỷ luật đối với hình thức khiển trách là 5 trường hợp (gồm có 4 viên chức và 1 viên chức cấp xã)

Phương hướng của Hà Nội trong thời gian tới là sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2018 về Đề án Văn hóa công vụ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, các cấp, các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Đôn đốc kiểm tra việc các cơ quan đơn vị rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền.

Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đề xuất sửa đổi các quy định của Thành phố về văn hóa công vụ. Xây dựng các tiêu chí về văn hóa công vụ, phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Xây dựng các tiêu chí về văn hóa công vụ, phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Đồng thời, trong báo cáo về kết quả thực hiện Đề án mới đây, UBND thành phố Hà Nội cũng kiến nghị đề xuất Chính phủ cần có quy định cụ thể hơn nữa về trách nhiệm của công chức trong giao tiếp, ứng xử với công dân, nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết hay trả lời khi thực thi hoặc từ chối thực thi công vụ. Quy định cụ thể về việc ghi hình quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi cán bộ, công chức tiếp công dân tại các Trụ sở cơ quan nhà nước.

Kiến nghị các Bộ ngành Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể các quy định về việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi cán bộ, công chức tiếp công dân tại các trụ sở cơ quan nhà nước. Tham mưu xây dựng các quy định cụ thể về việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Anh

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,668

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn