Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục ĐH

14/01/2020 16:12 PM

Ngày 6/1, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục Đại học (ĐH).

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu. Chủ trì đầu cầu Hà Nội là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH năm 2018 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, thực hiện hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Để triển khai thực hiện Luật, ngày 30/12/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, bao gồm 20 điều quy định các nội dung mà Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn.

Nghị định đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung chính căn bản về các nhóm vấn đề.

Thứ nhất là hệ thống cơ sở giáo dục ĐH gồm: Tên của cơ sở giáo dục ĐH; chuyển đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; chuyển trường ĐH thành ĐH và thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục ĐH; liên kết các trường ĐH thành ĐH; công nhận cơ sở giáo dục ĐH định hướng nghiên cứu.

Thứ hai là về hội đồng trường và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ĐH.

Thứ ba là quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, hệ thống văn bằng, chứng chỉ giáo dục ĐH và một số vấn đề khác… được Luật quy định hướng dẫn.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo các nhiệm vụ cần triển khai theo quy định của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH, các đại biểu đã cùng thảo luận các nội dung cần thống nhất triển khai thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục ĐH và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH.

Nhật Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn