Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng

08/01/2020 15:43 PM

Năm 2020, Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính trong xây dựng Đảng, kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Hội nghị lần thứ 22 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI

Kỷ luật hơn 1 nghìn đảng viên

Sáng 8/1, báo cáo tại hội nghị lần thứ 22 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI, trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết năm 2019, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Thành uỷ Hà Nội đánh giá năm 2019 Thành phố đã thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, xây dựng chính quyền thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại. Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công.

Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát.

Thành ủy và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Thành phố đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 1.019 đảng viên; cá biệt đã xử lý kỷ luật một đồng chí bí thư huyện ủy bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; xử lý kỷ luật về đảng đồng thời với xử lý kỷ luật về chính quyền.

Bên cạnh đó tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm tại huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và Sóc Sơn, đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục các sai phạm, yếu kém với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, rõ người, rõ việc.

Thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, Thành ủy Hà Nội đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Khi hoàn thành, thành phố sẽ sắp xếp, chuyển giao 178 tổ chức cơ sở Đảng với gần 7.000 đảng viên; giảm 5 phòng, 1 bí thư và 5 trưởng phòng. Thành ủy cũng đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế, trong đó có 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 21 trường hợp cho thôi việc.

Tuy nhiên, Thành uỷ Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp có nơi, có lúc chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế.

Bên cạnh đó tiến độ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của một số đơn vị còn chậm, một số đơn vị còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Công tác quản lý đảng viên có nơi thiếu chặt chẽ, cá biệt để cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật phải xử lý. Công tác nắm tình hình, phát hiệu dấu hiệu vi phạm của Uỷ ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài trên địa bàn không được phát hiện xử lý...

Chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp

Theo Bí thư quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn, năm 2019, Thành phố đã đạt được thành quả quan trọng, đồng bộ toàn diện trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị. Đặc biệt là có đột phá trong nghiên cứu xây dựng, tổ chức đề án chính quyền đô thị được Quốc hội thông qua và có kế hoạch triển khai trong năm 2020. Việc xây dựng đề án có tính chiến lược quan trọng, tinh gọn theo đúng chủ trương của đảng, nhà nước, là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Hà Nội năm 2019.

Bí thư huyện Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng đồng tình với 5 điểm nhấn trong công tác xây dựng đảng của Thành phố năm 2019, đặc biệt là Thành phố đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, toàn diện, hiệu quả. Thành phố tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể hướng về cơ sở, triển khai khoa học các nhiệm vụ từ đầu năm nên các cấp uỷ bám sát cụ thể hoá thành nhiệm vụ của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Hiện nay tại Đan Phương đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ, cấp huyện đang chuẩn bị công tác văn kiện, nhân sự cho đại hội.

Năm 2020, Thành uỷ Hà Nội đặt ra phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; báo chí xuất bản; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trực thuộc cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Gắn việc công tác chuẩn bị đại hội với các mặt công tác khác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn.

Đặc biệt là thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy định. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm…”. Gắn việc chuẩn bị đại hội với công tác chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Gia Huy

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn