Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đã nâng cấp hệ thống dữ liệu để trừ lùi giấy phép xuất nhập khẩu

03/01/2020 07:55 AM

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đã hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, góp phần vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, ngăn chặn việc xuất nhập khẩu hàng hóa vượt quá số lượng ghi trên giấy phép hoặc sử dụng giấy phép giả.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thủy An (Cục Hải quan Thừa Thiên Huế). Ảnh: N.Linh

Hướng dẫn cụ thể việc trừ lùi trên hệ thống

Cụ thể, mục quản lý giấy phép được thiết kế trên Hệ thống E-Customs5, chức năng: IX. Kết nối hệ thống -> N. Trừ lùi giấy phép -> 1. Quản lý thông tin trừ lùi giấy phép.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố sử dụng hệ thống trừ lùi giấy phép. Giấy phép được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW) được hiển thị đính kèm vào tờ khai hải quan trong trường hợp dữ liệu phù hợp giữa tờ khai hải quan và thông tin giấy phép trên NSW theo số giấy phép và mã số thuế doanh nghiệp.

Công chức hải quan nhập thông tin trừ lùi giấy phép theo từng mã HS của hàng hóa trên giấy phép với hai hình thức là sử dụng giấy phép một lần và sử dụng giấy phép nhiều lần (công chức hải quan nhập thông tin trừ lùi giấy phép cho đến khi số lượng còn lại bằng 0).

Trình tự thực hiện như sau: Trường hợp giấy phép được cấp trên NSW, sau khi cập nhật thông tin tìm kiếm (số giấy phép, ngày giấy phép, mã doanh nghiệp), hệ thống sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin giấy phép từ hệ thống NSW. Công chức hải quan có thể bổ sung các chỉ tiêu tìm kiếm khác (như: Hình thức sử dụng, số tờ khai, mã HS).

Trường hợp giấy phép được cấp bản giấy (đối với các thủ tục hành chính chưa được các Bộ, ngành thực hiện trên NSW), công chức hải quan sẽ nhập thông tin giấy phép theo cách thủ công để thực hiện theo dõi trừ lùi. Hệ thống E-Customs5 hỗ trợ cập nhật các chỉ tiêu phục vụ cho công tác theo dõi trừ lùi (theo số giấy phép, ngày giấy phép, ngày hết hiệu lực, mã số thuế, hình thức sử dụng, mã HS, tên hàng, số tờ khai, số lượng hàng hóa).

Sau khi thông tin giấy phép đã được cập nhật trên Hệ thống E-Customs5, khi đăng ký tờ khai hải quan cho mỗi lần sử dụng giấy phép, công chức hải quan sử dụng chức năng “Thêm lần sử dụng” để cập nhật thông tin lô hàng xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, trình tự xóa thông tin trừ lùi giấy phép cũng được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Nhiều điểm cần lưu ý về việc xác nhận giấy phép

Theo Tổng cục Hải quan, việc trừ lùi giấy phép XNK được thực hiện theo nguyên tắc: Đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 1/1/2020 và các giấy phép được cấp dưới dạng bản giấy, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép trên Hệ thống theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I công văn này; không cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL.

Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) không thực hiện việc xác nhận giấy phép đối với các giấy phép được cấp trên NSW từ ngày 1/1/2020.

Trường hợp giấy phép được cấp trên NSW trước hoặc sau thời điểm 1/1/2020; hoặc giấy phép được cấp dưới dạng bản giấy, nếu người khai hải quan sử dụng Giấy phép cho một lần XNK, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc cập nhật thông tin giấy phép vào hệ thống theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I công văn này.

Đối với các giấy phép được cấp trên NSW trước ngày 1/1/2020, nếu người khai hải quan sử dụng cho nhiều lần XNK, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tiếp tục thực hiện việc xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 28 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). Căn cứ văn bản xác nhận, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên thực hiện việc cập nhật thông tin trừ lùi giấy phép theo hướng dẫn tại mục I công văn này và thu hồi văn bản xác nhận nêu trên.

Trường hợp Hệ thống E-Customs5 gặp sự cố không thể cập nhật thông tin giấy phép, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định việc làm thủ tục XNK và cập nhật lại thông tin giấy phép sau khi Hệ thống hoạt động trở lại.

Đối với các trường hợp đã được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL, người khai hải quan đã XNK, nhưng chưa hết lượng hàng ghi trên giấy phép, cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo dõi, trừ lùi trên Phiếu cho đến khi hết lượng hàng ghi trên giấy phép.

N.Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 819

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn