Đồng loạt tăng mức tiền thưởng thi đua, khen thưởng từ 01/7/2020

25/12/2019 14:55 PM

Các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong thi đua, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao thì được xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng. Cùng với việc xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng, cá nhân, tập thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng và các ưu đãi khác tương ứng theo quy định.

Toàn bộ mức tiền thưởng thi đua, khen thưởng từ 01/7/2020

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP thì mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng được tính như sau:

Mức tiền thưởng = Hệ số thưởng x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Mức lương cơ sở được xác định theo quy định của Chính phủ đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước hoặc quyết định khen thưởng.

- Hệ số thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đồng tiền Việt Nam.

Như vậy, mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng sẽ tăng khi mức lương cơ sở, hệ số thưởng tăng.

Mà tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14. Theo đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2020 (tăng 110.000 đồng so với quy định hiện hành).

Do đó, các mức tiền thưởng thi đua, khen thưởng cũng sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng từ ngày 01/7/2020.

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn