Điều chỉnh mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

24/12/2019 14:30 PM

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn với đề xuất tăng mức xử phạt tiền đối với hành vi vi phạm hóa đơn điện tử.

Dự thảo đã điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi không lập hóa đơn tổng hợp. Ảnh TL.

Chương III dự thảo Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, dự thảo đã điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, hủy, xóa bỏ đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 - 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 - 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).

Dự thảo cũng bỏ chế tài xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn nhưng tổ chức, cá nhân đã tìm thấy hóa đơn trước khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.

Để phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38 về hóa đơn điện tử, dự thảo bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể, nếu người nộp thuế chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên sẽ bị xử phạt.

Dự thảo bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Cụ thể, người nộp thuế chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sẽ bị xử phạt.

Trường hợp người nộp thuế chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế không đầy đủ theo quy định; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định cũng là hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn