Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

21/03/2012 08:23 AM

"Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội khi hết thời hạn vào năm 2013, người sử dụng đất được tiếp tục giao, cho thuê đất nếu có nhu cầu sử dụng", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Ngày 19-20/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ đã nghe, thảo luận về dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa; báo cáo về việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

Đề cập tới dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng đất trồng lúa, các thành viên Chính phủ đồng tình với nội dung của dự thảo, đồng thời đề nghị Bộ chủ trì soạn thảo Nghị định liên quan đến các điều, khoản của Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa; việc quy định các trường hợp phải báo cáo Thủ tướng khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Ảnh: Chinh phu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Phải giữ ổn định đất lúa". Ảnh: Chinhphu.vn

Nhấn mạnh đất trồng lúa là tư liệu sản xuất đặc biệt, quyết định an ninh lương thực quốc gia, cần phải bảo vệ nghiêm ngặt và sử dụng có hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, tinh thần chung trong Nghị định là phải giữ ổn định đất lúa. Khi lập quy hoạch có "đụng chạm" đến đất lúa, dứt khoát phải được thẩm định, phải được Thủ tướng đồng ý.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quản lý và sử dụng đất trồng lúa, trình Thủ tướng ký ban hành.

Sau khi nghe các thành viên Chính phủ thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong khi chờ có Luật Đất đai sửa đổi Chính phủ kiến nghị Quốc hội khi hết thời hạn giao đất, cho thuê đất năm 2013, người sử dụng đất được tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai; người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật quy định, trong đó có quyền được cầm cố, thế chấp.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo này để trình Chính phủ trong phiên họp Chính phủ tới.

Năm 2007-2011, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 75/89 dự án luật, pháp lệnh mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua (chiếm 84%). Riêng năm 2008, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 27 dự án, chiếm 93% tổng số các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, hệ thống thể chế luật pháp vẫn còn không ít bất cập, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn dàn trải, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiện, việc hoàn thiện thể chế được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những khâu khâu đột phá chiến lược.

Chinhphu.vn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,627

Tin mới

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn