Năm 2020, sẽ thanh tra việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT

04/12/2019 07:54 AM

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2448/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020. Một trong những nội dung sẽ được ngành Tài chính tập trung thanh tra, kiểm tra trong năm tới chính là việc sử dụng tài sản công thanh toán các hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đối tượng thanh tra của năm 2020 là những đơn vị có hoạt động đặc thù, có nhiều vướng mắc, có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp ngân sách. Ảnh: T.Linh.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 của Thanh tra Bộ Tài chính được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 là các đơn vị mà Thanh tra Bộ đã thanh tra từ 3 năm trở lên; không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành. Ngoài ra, các đối tượng là những đơn vị có hoạt động đặc thù, có nhiều vướng mắc, có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

11 tháng năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 82.106 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 408.853 hồ sơ khai tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý về tài chính 48,9 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3,88 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 11,8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đối với công tác thanh tra chuyên ngành, sẽ thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế tài chính đặc thù; thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các bộ, ngành, địa phương, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội; việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ nhằm đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước,...

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của Trung ương và các địa phương. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác thanh tra hành chính, năm 2020, ngành Tài chính tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền; Tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại; Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Hồng Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn