Giáo viên trường tư sẽ hưởng quyền lợi ít nhất ngang bằng hệ công lập

03/12/2019 10:09 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch 1237/KH-BGDĐT thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát tiển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá, đề xuất chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng và làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, Bộ sẽ xây dựng Thông tư tập trung các nội dung:

- Rà soát, đánh giá chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng, làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Đề xuất chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo đảm ít nhất ngang bằng với cơ sở công lập.

Bên cạnh đó, với nhiệm vụ nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách áp dụng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, Bộ sẽ xây dựng Nghị định trình Chính phủ (quý IV/2020):

- Xây dựng tiêu chí xác định, phân biệt cơ sở giáo dục ngoài công lập vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận.

- Đề xuất, kiến nghị các chính sách đối với từng loại trường ngoài công lập.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 1237/KH-BGDĐT ngày 28/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn